Skip to content

Patientberättelse: Magnus, 70 år, berättar personligt om sin upplevelse av prostatacancer

Min berättelse om en lång resa för att förebygga och bli botad från min prostatacancer.

Allt började med regelbunden PSA-kontroll

För ca 13 år sedan tvingade min fru mig till att åka till Carlanderska Sjukhuset i Göteborg för att kontrollera mitt PSA-värde. Då visade sig PSA-värdet vara runt ca 3, vilket är inom vad som anses normalt, men detta värde skulle under de följande åren öka något för varje år.

År 2013 var mitt PSA-värde redan uppe på ca 11, och jag började ha problem med urintömningen. Därpå togs biopsiprov regelbundet och det var år 2015 då provet gav svaret cancer. Cancern visade sig inte vara en ofarlig sådan, utan en mer aggressiv. I alla fall fick jag vänta i 11 månader på operation på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, och under denna tid spred sig cancern utanför det så kallade ”skalet”.

Efter operationen ökade mitt PSA-värde i en allt snabbare takt. Följande sommar fick jag strålbehandling, men under hösten ökade PSA-värdet åter. Jag träffade min läkare efter en röntgen som visade att allt var bra, och fick beskedet att man skulle vänta ytterligare för att se utvecklingen. Det kändes som om vi efter två år var tillbaka på ruta ett, och i hissen ner från urologen stod jag och min hustru likbleka och visste inte vad vi skulle göra. Detta var på tisdagen 23 januari 2017.

Sonen organiserade resan till Docrates

Plötsligt efter beskedet hände allt väldigt fort. Min son som hade läst en artikeI om Docrates Cancersjukhus i Dagens Industri bestämde sig att ringa över till Finland för att kartlägga behandlingsmöjligheterna där. Han fick prata med Henna Lundenius, en av Docrates svensktalande sjuksköterskor. Alla möjliga journaler insamlades och skickades över till Henna som återkom omgående med förslag på tidplanen, och redan följande måndag den 30 januari satt min fru och jag tillsammans med vår son i Docrates väntrum för s.k. second opinion samtal med Docrates specialistläkare på prostatacancer Timo Joensuu. En individuell plan för mina behandlingar upprättades genast efter besöket, och på mindre en vecka var behandlingarna igång.

Moderna undersöknings- och behandlingsformer

Kartläggning av den dåvarande situationen av min cancer på Docrates bestod av Naf-PET-undersökning och en PSMA-PET-undersökning med radioaktivt spårämne Ga68. Efter att ha analyserat resultatet konstaterade Timo att jag hade en omfattande spridning av metastaser i bäckenområdet, och det bestämdes att man skulle använda sig av behandling med hormoner och ny radioaktiv isotopläkemedel. Vi hade ingen aning om vad det innebar, men lugnades av Timo som lotsade oss professionellt tillsammans med sin personal genom alla frågor vi hade om denna nya behandlingsform*.

Själva behandlingen var snabbt överstökad. Ett nålstick i armen sedan fick mitt ansikte och salivkörtlarna kylas ner med kylklampar för att förebygga torrhet i munnen. Därefter var det bara att vänta på avdelningen ett antal timmar så att det radioaktiva ämnet skulle gå ur kroppen.

Behandlingen gav utmärkta resultat

Efter första behandlingsomgången var nästan alla metastaser borta, och efter den andra, en månad senare, fanns det inte längre några metastaser kvar. Det var ingen tvekan om att teamet på Docrates var stolta över resultatet. Vem jag än träffade så visste man vad som hänt. Budskapet hade spridit sig fort bland personalen och det kändes trevligt att vara cancerpatient på Docrates.

 width=

För att verkligen vara på den säkra sidan ordinerade Timo strålbehandling för mig och en plan för detta upprättades. Planen bestod av fem veckors strålning med besök varje dag på Docrates med början 4 maj. Första problemet blev bostad, men detta ordnade Docrates med en lägenhet på gångavstånd till kliniken.

Strålningen varade i 10 minuter per dag, och nästa problem blev att fundera på vad som jag skulle göra med resten av dagen. Förutom besök på alla sevärdheter och museer blev min favorit strandpromenaden runt Helsingfors med många vattenhål och flera stora evenemang på helgerna. Sista veckan kom min bror på besök och dagarna bara försvann.

Jag visste att jag skulle få vissa problem av strålningen som trötthet, stela leder, problem med magen etc. Men nu, 4 veckor efter behandling, har livet börjat återgå till det normala och jag börjar minnas hur bra det var före cancern.  Med andra ord har jag upplevd en fantastisk utveckling i mitt hälsotillstånd.

För dig som är i samma situation

Tid är en knapp resurs när det gäller prostatacancer. Besked att man ska vänta och se är därför absolut inte OK. Det gäller att handla snabbt.

Har du fått cancerbesked, skaffa dig en ”second opinion”. Det finns ny tillgänglig teknik för diagnostik och behandling, och Docrates är inte långt borta. Så gör som jag gjorde: lyft telefonen, sätt dig på planet till Helsingfors och gör ditt livs bästa investering.

Stort Tack till personalen på Docrates och mitt team: Henna Lundenius, Timo Joensuu, Kalevi Kairemo, Jarno Lillak, Katja Samushenkova, Aili Sihvo och personalen på strålbehandlingen.

Magnus Kruse, 70 år,

i Göteborg 08.07.2017

* Isotopbehandling som Magnus fick är ännu en experimentell behandling som har specialtillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i Finland (Fimea).

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)