Juha Hänninen

Palliatiivinen lääketiede

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys
LL, VTK

Erityisosaaminen

Syövän aiheuttamien fyysisten oireiden sekä psyykkisen ja sosiaalisen kärsimyksen lievitys

Näytä lisätiedot

Piilota lisätiedot

Biografia

Juha Hänninen on toiminut syöpäpotilaiden oirehoidon parissa vuodesta 1993. Hän on kirjoittanut lähes kaikkiin suomenkielisiin lääketieteen oppikirjoihin, jotka Duodecim on julkaissut, toiminut konsultoivana lääkärinä ja kouluttajana erityisen vaikeissa syöpäpotilaiden oireongelmissa ja luennoinut kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa, lääkäripäivillä eri puolella Suomea sekä yksittäisten sairaanhoitopiirien tai sairaaloiden järjestämissä tilaisuuksissa.

Hänninen on uransa aikana ollut mukana n. 10 000 potilaan oirehoidossa joko suoranaisesti tai välillisesti, kouluttanut oirehoitoa sekä lääketieteen opiskelijoille että erikoislääkäreille, sekä kehittänyt suomalaista saattohoitoa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Hänen erityisosaamistaan on kivun ja muiden syöpään liittyvien oireiden hoito, johon liittyy tärkeänä osana myös potilaiden ja heidän perheidensä mahdollisten pelkojen ja ahdistusten lievitys ja kohtaaminen.

Hänninen oli mukana laatimassa Syöpä 2010-20 suunnitelmaa Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä.

Koulutus

Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys 2007
Lääketieteen lisensiaatti 1990
Valtiotieteiden kandidaatti 1978

Työhistoria

  • Terhokoti, Ylilääkäri 1993-2017
  • HUS Palliatiivinen poliklinikka, Osastonylilääkäri 2017
  • HUS Palliatiivinen poliklinikka, Konsultoiva lääkäri 2005
  • TAYS Palliatiivinen poliklinikka, Lääkäri 2001

Palvelut

Oirehoito, psyykkinen tuki, perheiden kohtaaminen

Tieteellinen toiminta

Toinen päätoimittaja Palliatiivinen hoito (Duodecim 2016) ja Näin hoidan (Duodecim 2017-18) -oppikirjoissa.
Kuolevan potilaan oireiden hoito -Käypä hoito työryhmän puheenjohtaja 2008 ja päivitystyöryhmän puheenjohtaja 2012.
Useita pääkirjoituksia ja artikkeleita Suomen Lääkärilehdessä ja Lääketieteellisessä aikakauskirja Duodecimissa.
Useita kirjoja palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta.

Jäsenyydet ja luottamustehtävät

Helsingin Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tuntiopettaja (Syöpätaudit/Saattohoito) 2008-
Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen varapuheenjohtaja 2011-2016
HYKS Saattohoitopolku -työryhmän jäsen 2010-2012
Sosiaali- ja terveysministeriön Syövän hoito 2010-20 -työryhmän jäsen 2009
Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen hallituksen jäsen 2006-2009
Pohjoismainen palliatiivisen lääketieteen koulutus (2-vuotinen); ohjausryhmä, suunnittelu ja toteutus 2002-2008
Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen puheenjohtaja 2003-2006
ETENE (Sosiaali- ja terveysministeriö) Saattohoitosuositus -työryhmän jäsen 2002-2003
Suomen palliatiivisen hoidon yhdistyksen hallituksen jäsen 1995-2001
Pohjoismaisen palliatiivisen hoidon yhdistyksen hallituksen jäsen 1997-2000
Suomen kivuntutkimusyhdistyksen hallitus 1996-2000