Yksilöllistä syövänhoitoa

Docrates Syöpäsairaala on suomalainen syöpäsairauksien diagnos­tiikkaan, hoitoon sekä seurantaan erikoistunut sairaala Helsingin Ruoholahdessa. Tarjoamme mahdollisuuden päästä syöpätau­tien huippuammattilaisten vastaanotolle nopeasti ilman lähetettä. Hoidot voidaan aloittaa viiveettä.

Teknologisesti korkeasti varusteltu suomalainen Docrates Syöpäsairaala tarjoaa koko hoitokokonaisuuden saman katon alla. Sairaalan käytössä on myös vuodeosasto sekä laboratoriopalvelut. Leikkaushoidot koordinoidaan yhteistyökumppaniverkos­ton kanssa. Docrates Terveys- ja Hyvinvointipalvelukeskus tarjoaa syöpään sairastuneille ja heidän omaisilleen täy­dentäviä palveluja henkilökohtaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Potilaiden on mahdollista majoittua sairaalan lähistön hotelleissa sopimushinnoin.

Uusimmat, tehokkaat hoidot

Huippuosaajista kootun yhteistyöverkoston sekä kansainvälisen yhteistyömme kautta voimme tar­jota uusimpia syövän hoitomuotoja. Jo yleisemmin käytössä olevien lääkehoitojen lisäksi Docrates Syöpäsairaalassa on mahdollisuus saada käyttöön uusimmat lääkkeet ja osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin.

Ainutlaatuinen konseptimme tuo meille potilaita joka puolelta maailmaa. Sairaalassamme on ollut hoidettavana potilaita jo yli 60 eri maasta ja olemme hoitaneet liki 30 eri syöpätyyppiä. Docrates Syöpäsairaala täydentää julkisen terveydenhuollon palveluja: hoidamme potilaita myös kuntien ja työnantajayritysten maksusitoumuksilla.

Lääkärinpalkkioista, kuvantamistutkimuksista ja sädehoidosta saa Kelan sai­raanhoitokorvauksen. Useat sairauskulu- tai erityiset syöpävakuutukset korvaavat syöpähoitoja ja -tutkimuksia Docrateella. Lue lisää hinnoista ja vakuutuksista.

Docrates on kokonaan suomalaisessa omistuksessa.

Hoidon keskiössä syöpään sairastunut

Huolehdimme ihmisestä kokonaisuutena. Otamme huomioon kunkin potilaan yksilölliset tarpeet hoidon suunnittelussa. Potilas osallistuu aktiivisesti kaikkiin keskusteluihin hoitomahdollisuuksista, hoitojen eduista ja haitoista sekä toivotuista hoitotuloksista. Jokaiselle potilaallemme laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Tiedämme, että syöpädiagnoosin saaminen voi olla tunteita herättävää – ei vain potilaalle itselleen, vaan myös hänen läheisilleen. Siksi Docrateen omalääkäri ja oma hoitotiimi ovat tavoitettavissa ja läsnä hoidon jokaisessa vaiheessa antaen tietoa ja tukea uudes­sa elämäntilanteessa. Pyrimme erin­omaisiin hoitotuloksiin ja potilaidemme mahdollisimman hyvän elämänlaadun säilyttämiseen läpi koko hoitopolun. Potilaamme myös suosittelevat meitä.


Katso Docrates Syöpäsairaalan esittelyvideo.

Viiveettä hoitoon

Oikean hoidon valinnassa tarvitaan tarkka tieto kasvain­taudin sijainnista, levinneisyydestä ja solutyypistä. Hoidon suunnittelu tapahtuu moniammatillisessa asiantuntijatii­missä. Hoidon onnistumisen kannalta keskeisintä on sen aloitta­minen viiveettä. Docrates Syöpäsairaalassa potilaan ei tarvitse odottaa: hoidot voidaan aloit­taa välittömästi, kun hoidon valintaan tarvittavat tiedot ovat käytettävissä.

Uusimmat hoidot ja laitteet

Syövän hoidossa on tarjolla yhä enemmän ja yhä tehok­kaampia hoitovaihtoehtoja. Hoidon ensimmäinen askel on oikea diagnoosi. Hyödynnämme syövän diagnostiikassa ja hoidossa uusimpia menetelmiä. Käytössä ovat ultraäänitutkimus, tietokonetomografia, magneettikuvaus, PET-TT– sekä SPECT-TT -kuvaukset. Kaikki kuvantamis­laitteemme ovat isoaukkoisia, mikä mahdollistaa optimaalisen kuvantamisen sekä tekee tutkimuksista potilaalle miellyttävämpiä.

Kuvantamistutkimusten lausunnoista vastaa sairaalan oma radiologi tai isotooppilääketieteen erikoislääkäri. Modernin sädehoidon tavoitteeksi voidaan asettaa potilaan täydellinen paraneminen. Docrates Syöpäsairaalassa käytössä ovat kaikki nykyaikaiset tekniikat: stereotaktinen sädehoito, IMRT, IGRT, RapidArc sekä kudoksensisäiset HDR-hoidot. Olemme myös radioisotooppihoitojen eturintamassa.

Nykyaikainen, potilaslähtöinen Kaiku Health -palvelu potilaan ja hoitotiimin tukena

Docrates Syöpäsairaalassa on käytössä potilaiden seurantaa ja yksilöllistä hoitoa tukeva verkkopalvelu Kaiku Health. Sen avulla seuraamme reaaliajassa potilaiden vointia, elämänlaatua sekä oireiden kehitystä. Yksilöllisesti räätälöidyt sähköiset seurantakyselyt pitävät hoitohenkilökunnan aina ajan tasalla, ja mahdollistavat nopean reagoinnin potilaan raportoimiin oireisiin, kuten kipuihin.

Hoitoon ja seurantaan liittyvät tärkeät tiedot ovat myös aina tallessa ja potilaan saatavilla Kaiku Health –palvelussa. Kaiku Health –palvelun kautta potilaat myös saavat tarvittaessa viestiyhteyden hoitohenkilökuntaamme helposti ja turvallisesti.

Palvelu on potilaan käytettävissä millä tahansa verkkoyhteydessä olevalla tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Maailmalla julkaistujen tutkimusten mukaan digitaalinen seuranta voi parantaa merkittävästi potilaiden elämänlaatua ja selviytymistä. Docrates Syöpäsairaala on digitaalisen seurannan edelläkävijä Euroopassa. Kaiku Health –palvelu on ollut osa potilaiden päivittäistä hoitoa jo vuodesta 2013.

”Palveluamme käyttävät potilaat kokevat sähköisen seurannan lisänneen turvallisuuden tunnetta ja ymmärrystä omien oireiden kehittymisestä hoitojen aikana. Käytännössä on huomattu potilaiden raportoineen oireista, joista he eivät olleet puhuneet vastaanottokäynneillä. Tämä on edesauttanut hoitosuunnitelman päivitystä potilaan tarpeen mukaisesti. Hoitaja näkee myös vastausten pohjalta helposti ja nopeasti potilaan voinnin. Seurannasta on siis hyötyä kaikille käyttäjille ”, taustoittaa Kaiku Health –seurannan kehityksestä vastaava Docrates Syöpäsairaalan palvelujohtaja Jaana Hyväri.

Lue lisää Kaiku Health- palvelusta täällä.

Kirjaudu sisään Docrateen Kaiku Health -palveluun

Tutustu palvelun käyttöohjeisiin

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta

Ajanvaraus

010 773 2000

ma-to 8-18, pe 8-16

Yhteydenottopyyntö