Hög kvalitet och kunniga specialister

På Docrates Cancersjukhus använder vi de senaste behandlingsmetoderna och har den tekniskt mest avancerade utrustningen för cancervård. All diagnostisering och behandling sker hos oss, och vid eventuella operationer samarbetar vi med flera sjukhus och kliniker. Vi har även ett hälso- och friskvårdscenter för våra patienter och deras anhöriga. För långväga gäster kan vi ordna övernattning på hotell i närheten.

Vårt sjukhus har genom åren etablerat ett rykte som står för vård med hög kvalitet och kunniga specialister. Genom vårt internationella samarbete kan vi erbjuda de nyaste vårdmetoderna för våra patienter. Våra specialister bedriver också forskning och studier inom flera områden. Efter noggrann konsultering, kan våra patienter därför få delta i kliniska studier med nyligen framtagna mediciner.

Med vårt unika koncept har vi behandlat patienter från 60 länder med fler än 30 olika typer av cancer. Tack vare EU:s patientrörlighetsdirektiv kan personer bosatta inom EU få vården i ett annat EU-land ersatt av sitt hemland, t.ex. ersätter Försäkringskassan i Sverige för vården hos Docrates.

Docrates Cancersjukhus kompletterar den offentliga vården i Finland och behandlar även patienter på uppdrag av kommuner och arbetsgivare. FPA i Finland beviljar sjukvårdsersättning för läkararvoden, medicinsk bilddiagnostik och strålbehandling till finska medborgare. Många försäkringar ersätter också sjukvårdskostnaderna för behandling vid Docrates.

Läs mer om hur du som är bosatt i Sverige kan få ersättning av försäkringskassan för din vård hos Docrates

Individuell vård anpassad för dig

Här på Docrates Cancersjukhus står individen i centrum. Vi utgår ifrån varje patients enskilda behov och väljer behandlingsmetoder i samråd med patienten utifrån ett holistiskt synsätt. Vi strävar helt enkelt efter att rikta in våra behandlingsmetoder på personen, inte bara på den aktuella cancern.

Vi vet att en cancerdiagnos kan vara omskakande, inte enbart för patienten utan även för familjemedlemmar och andra närstående. Därför får varje patient sin egen läkare och sitt eget vårdteam som kommer att assistera, vårda och göra allt för patientens bästa under behandlingen. Vårt mål är att uppnå bästa möjliga vårdresultat och samtidigt hjälpa patienten att må så bra som möjligt under behandlingen.

Snabb tillgång till behandling

För att bestämma den bästa behandlingsmetoden för en specifik cancertyp krävs detaljerad information om tumörcellernas läge, vilken spridning de har fått och vilken cancertyp det rör sig om. En plan för behandling tas fram direkt efter att vårt läkarteam bestående av specialister från flera olika områden tillsammans analyserat denna viktiga information.

För bästa resultat är det viktigt att behandlingen påbörjas omgående. Hos oss på Docrates Cancersjukhus inleds behandlingen direkt när all grundläggande information finns framme. Du behöver aldrig vänta – ditt välbefinnande är alltid vårt största fokus.

Moderna instrument och behandlingsformer

Genom onkologisk forskning världen över ökar ständigt behandlingsformerna för cancer. Ett viktigt led i en bra behandling är att snabbt och precist diagnostisera sjukdomen. På Docrates Cancersjukhus använder vi oss av de senaste metoderna för detektering (upptäckt) och kan därför få fram en mycket exakt diagnos. Allt för att skapa en bättre situation för patienten.

Vi använder ultraljud, datortomografi, magnetresonanstomografi, positron-emissionstomografi (PET)– och single photon emission tomografi (SPECT) och samtliga är tillgängliga för att tidigt kunna upptäcka cancern. All diagnostisk utrustning som patienten ska ”åka in i” är rymlig och har stora öppningar för att patienten skall ha en så angenäm upplevelse som möjligt. De stora öppningarna ger också bästa möjliga bildkvalitet.

Våra egen radiolog eller specialist inom nuklearmedicin analyserar och förklarar bilddiagnostiken för patienten.

Målsättningen för den moderna radioterapin är att finna en bekämpningsform för all cancer. Till vårt förfogande har vi därför ett stort antal moderna tekniker; IMRT, IGRT, RapidArc och HDR brakyterapi finns samtliga på Docrates Cancersjukhus. Vi använder även de nyaste metoderna inom radionuklidterapi för behandling av cancer.

Se video om Docrates Cancersjukhus:

En modern och patientorienterad tjänst till stöd för patienten och vårdteamet – Kaiku Health

På Docrates Cancersjukhus används webbtjänsten Kaiku Health som stöd vid uppföljning av patienterna och för individuell vård. Med hjälp av tjänsten följer vi i realtid upp patientens tillstånd, livskvalitet och symptomutveckling. De individuellt utformade uppföljningsenkäterna i elektronisk form håller vårdpersonalen uppdaterad och gör det möjligt att snabbt reagera på symtom, till exempel smärtor, som patienten rapporterar.

Alla viktiga uppgifter om vården och uppföljningen finns också alltid lagrade och tillgängliga för patienten i tjänsten Kaiku Health. Via Kaiku Health kan patienten också vid behov snabbt och tryggt skicka meddelanden och kommunicera med sitt eget vårdteam.

Tjänsten är tillgänglig för patienten via alla slags datorer, surfplattor och smarttelefoner med internetanslutning.

Enligt undersökningar som publicerats runtom i världen kan digital uppföljning i betydande grad förbättra patienternas livskvalitet och tillfrisknande. På Docrates Cancersjukhus har tjänsten Kaiku Health varit en del av den dagliga patientvården ända sedan 2013, vilket gör Docrates en föregångare inom digital uppföljning i Europa.

”De patienter som använder vår tjänst upplever att den elektroniska uppföljningen ger ökad trygghetskänsla och förståelse av symptomutvecklingen under behandlingarna. I praktiken har vi även märkt att patienterna rapporterar om symptom som de inte har berättat om under mottagningsbesöken. Det här har medfört att det är lättare att uppdatera vårdplanen enligt patientens behov. Utifrån svaren får sjukskötaren även snabbt och enkelt information om patientens tillstånd. Uppföljningen är alltså till nytta för alla användare”, säger servicechef Jaana Hyväri som ansvarar för utvecklandet av uppföljningen med Kaiku Health på Docrates Cancersjukhus.

Logga in på Kaiku Health

Bekanta dig med tjänstens bruksanvisning

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt