Ilkka Räisänen

Gynekologi

Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar
Specialist i gynekologisk strålbehandling
MKD, MD

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter