Rintasyöpäleikkaus on tärkeä osa rintasyövän hoitoa. Rintasyöpäleikkauksissa on useita eri vaihtoehtoja, ja asiantunteva kirurgimme Jari Viinikainen ottaa potilaan mukaan päätettäessä sopivasta leikkaustavasta. Oleellisinta leikkaustekniikan valinnassa on varmistaa, että kaikki syöpäkudos saadaan poistettua kerralla siten, että ei ole tarvetta lisäleikkauksille.

Osalla rintasyöpään sairastuneista naisista syöpä voidaan leikata rintaa säästäen, osalla taas täytyy poistaa koko rinta eli tehdä mastektomia. Suunnittelemme jokaisen rintasyöpäleikkauksen yksilöllisesti huomioiden kasvaimen ja rinnan koko, naisen ikä, toiveet sekä elämäntilanne ja mahdolliset muut sairaudet, jotka voivat vaikuttaa hoidon valintaan. Käymme jokaisen potilaan kanssa läpi eri vaihtoehtojen riskit ja hyödyt.

Mikäli rinta joudutaan poistamaan kokonaan, voidaan menetetty rinta rakentaa uudestaan, rekonstruktioida, jo itse rintasyöpäleikkauksen yhteydessä. Tällöin voidaan välttyä erilliseltä rekonstruktioleikkaukselta ja parhaimmillaan leikkaushoito saadaan hoidettua yhdellä kertaa. Kuitenkin tietyissä tapauksissa on turvallisempaa keskittyä hoitamaan ensin pelkästään syöpä pois ja saada tarvittavat liitännäishoidot, kuten lääke- ja sädehoito, tehtyä ennen korjausleikkausta parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Säästävä rintasyöpäleikkaus eli resektio

Pienikokoinen rintasyöpä voidaan leikata rintaa säästäen. Säästävissä leikkaustekniikoissa käytetään hyväksi plastiikkakirurgisia rinnan muotoilutekniikoita parhaan lopputuloksen saamiseksi. Docrateella rintoja säästävään operaatioon pyritään aina kun se on lääketieteellisesti mahdollista, ja potilas niin toivoo.

Säästävässä leikkauksessa rintasyöpäkasvain poistetaan ja säästetään terve rintakudos. Leikkauksen lopuksi rinnan muoto korjataan plastiikkakirurgisia leikkausmenetelmiä hyödyntäen. Joskus parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi voidaan toista rintaa esimerkiksi pienentää hyvän symmetrian saavuttamiseksi. Uusintaleikkauksia tai myöhäiskorjauksia tarvitaan kokemuksemme mukaan säästävien leikkausten jälkeen hyvin harvoin. Lue lisää rintasyövän leikkaustekniikoista.

Rintasyövän leikkaus
Havainnekuva plastiikkakirurgin tekemästä rintasyövän säästävästä leikkauksesta

Rinnan poisto eli mastektomia

Osassa tapauksista tarvitaan koko rinnan poisto. Näin voidaan joutua tekemään muun muassa jos kasvain on rinnan kokoon nähden suuri tai rintasyöpä on monipesäkkeinen. Nuorten naisten rintasyövissä on korkeampi uusiutumisriski, jonka vuoksi mastektomia tehdään nuorille naisille useammin.

Rinnan korjausleikkaus eli rekonstruktio

Jos rinnan säästäminen ei ole mahdollista esimerkiksi kasvaimen koon takia, harkitaan jo tässä vaiheessa, voidaanko jo samassa leikkauksessa rakentaa uusi rinta joko potilaan omista kudoksista tai implanttia käyttäen.

Rinta voidaan luoda uudelleen myös myöhemmin, kun muut syöpähoidot ovat jo turvallisesti takana. Rinnan korjausmateriaalina voidaan käyttää omaa kudosta, rasvansiirtoa tai keinomateriaalia. Menetelmä valitaan yhdessä potilaan kanssa ja vartalotyypin mukaan. Siihen vaikuttaa mm. toivottu rinnan koko, ja käytettävissä olevat kudokset (esimerkiksi potilaan vatsanpeitteistä). Mikäli leikattu tai korjattu rinta poikkeaa muodoltaan ja kooltaan toisesta rinnasta voidaan myös pienentää tai muuten muokata.

Vartijaimusolmuketutkimus ja imusolmukkeiden poisto

Rintasyöpä voi joskus levitä myös rinnan/rintojen ulkopuolelle. Rintasyöpä leviää ensin kainalon imusolmukkeisiin, ja siksi vartijaimusolmukekartoitus on merkittävä osa rintasyöpäleikkausta.

Mikäli syöpäsoluja tiedetään ultraäänitutkimuksen ja neulanäytteen perusteella olevan kainaloimusolmukkeissa jo ennen leikkausta, osataan jo leikkauksessa poistaa kaikki kainalon imusolmukkeet. Tätä Sentinel-tekniikaksi kutsuttua toimenpidettä edellytetään kaikilta korkean tason hoitoyksiköiltä.

Mikäli kainalossa ei todeta rintasyövän etäpesäkkeitä leikkausta edeltävässä ultraäänitutkimuksessa ja biopsiassa, kainalon tilanne tutkitaan vielä leikkauksen yhteydessä vartijasolmuketutkimuksella.

Vartijaimusolmukkeet ovat ne ensimmäiset imusolmukkeet, joihin syöpäsolut leviävät imunesteen mukana. Vartijaimusolmukkeen löytämiseksi potilaalle laitetaan leikkausta edeltävänä päivänä tai leikkauspäivän aamuna ohuella neulalla radioaktiivista ainetta kasvaimen lähistölle. Radioaktiivinen aine hakeutuu vartijaimusolmukkeisiin, ja tämän jälkeen vartijaimusolmukkeet kuvataan gammasäteilyä havaitsevalla kameralla. Kuvauksessa näkyvät vartijaimusolmukkeet merkataan tussilla iholle, jotta kirurgi löytää ne.

Vartijaimusolmukkeet tutkitaan leikkauksen aikana

Rintasyöpäleikkaus alkaa aina vartijasolmukkeiden poistolla. Kirurgin siirtyessä leikkaamaan rintaa, lähetetään poistetut vartijaimusolmukkeet patologin tutkittaviksi. Mikäli patologi ei löydä syöpää imusolmukkeista, on vartijaimusolmukkeiden poisto riittävä toimenpide. Tällöin imusolmukkeiden poiston aiheuttamien pitkäaikaisten jälkivaivojen, kuten käden turvotuksen ja kivun, riski pienenee. Jos vartijasolmukkeen syöpäpesäke on hyvin pieni, kainalon tyhjennyksestä voidaan useimmiten luopua. Joissakin tapauksissa kainalon voi hoitaa sädehoidolla.  Jos taas vartijaimusolmukkeessa on syöpää, poistetaan yleensä kainalon imusolmukkeet vielä samassa leikkauksessa.

Vartijaimusolmuketutkimuksella noin kaksi kolmasosaa rintasyöpää sairastavista naisista välttää imusolmukealueen tyhjentämisleikkauksen ja siihen liittyvät mahdolliset haittavaikutukset.

Rintasyöpäkirurgi tapaa potilaan ennen rintasyöpäleikkausta

Docrates Syöpäsairaalassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että rintasyöpään sairastunut ymmärtää eri hoitovaihtoehdot, ja potilaan toiveet ja tarpeet otetaan huomioon leikkaussuunnitelmaa tehtäessä. Myös tutkimus-, vastaanotto-, leikkaus- ja hoitoajat pyritään järjestämään potilaan aikataulutoiveiden mukaan.

Kokeneet rintasyöpähoitajamme ja kirurgimme ovat tavoitettavissa ja läsnä hoitopolun jokaisessa vaiheessa antaen kaiken saatavilla olevan tiedon ja tuen uudessa elämäntilanteessa. Läheiset ovat myös tervetulleita mukaan vastaanotolle.

Ennen yksilöllisesti räätälöityä leikkausta potilas tapaa Docrateella rintasyöpään perehtyneen syöpätautien erikoislääkärimme että kokeneen rintasyöpäkirurgi Jari Viinikaisen. Oma hoitaja Helena Juutinen vastaa siitä, että hoito sujuu mahdollisimman jouhevasti ja nopeasti. Hän auttaa myös käytännön asioissa sekä toimii potilaan tukena koko hoitopolun. Rintasyöpäleikkaus toteutetaan yhteistyökumppanisairaaloissamme Aava Sairaala Kampissa tai Helsinki Hospitalissa.

Rintasyöpäkirurgi Jari Viinikainen
Rintasyöpäkirurgi Jari Viinikainen
Rintasyöpähoitaja Helena Juutinen
Rintasyöpähoitaja Helena Juutinen

 

 

 

 

 

Rintasyöpäleikkauksen jälkeen

Rintasyöpäleikkauksen jälkeen patologi tutkii erittäin tarkoin rinnasta poistetun syöpäkasvaimen ja määrittää syöpätyypin. Rintasyövän uusiutumisriskin ja jatkohoidon valinnan kannalta merkityksellisiä ominaisuuksia ovat kasvaimen pahanlaatuisuusaste, hormonireseptorien ilmentyminen solun pinnalla, solujen jakautumisnopeus sekä mahdollinen HER-2 –tekijän ilmentyminen. Lue lisää rintasyövän säde- ja lääkehoidosta.

Mikäli syöpäkasvain on kookas tai siinä on aggressiivisia piirteitä, voidaan lisäksi suositella levinneisyystutkimuksia, kuten vartalon tietokonetomografiaa, luuston isotooppitutkimuksia tai FDG-PET-TT tutkimusta. Mikäli leviämistä muihin elimiin ei todeta, pyritään suurimmalla osalla potilaista sairauden uusiutumisen riskiä pienentämään antamalla leikkauksen jälkeen joko hormonaalista estohoitoa, solunsalpaajahoitoa ja sädehoitoa, tai näiden yhdistelmiä.  Lue lisää levinneen rintasyövän hoidosta.

Rintasyöpään sairastuneen hoidon tukipalvelut

Rintasyöpään sairastuneelle on elämänlaadun kannalta keskeistä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen terveydentilaan ja hyvinvointiin. Fysioterapeuttimme antaa kotihoito-ohjeita esimerkiksi liikkuvuuden parantamiseksi operoidulla alueella ja ohjeita arven hoitoon sekä yleiseen hyvinvointiin. Rintasyöpähoitojen aikana ja jälkeen toipumista tukevia hoitoja ovat fysioterapia, lymfaterapia, ravitsemusterapia ja psykoterapia.

Docrates Syöpäsairaalassa rintasyöpään erikoistuneen lääkärin vastaanotolle pääseee nopeasti ja ilman lähetettä. Järjestämme tarvittavat tutkimukset heti ja kaikki kätevästi saman katon alla.
Ota yhteyttä, puh. 010 773 2000.

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus 010 773 2000 ma-to 8-18, pe 8-16