Rintasyöpäleikkauksissa on useita eri vaihtoehtoja, ja asiantunteva kirurgimme Jari Viinikainen ottaa potilaan mukaan päätettäessä sopivasta leikkaustavasta. Oleellisinta leikkaustekniikan valinnassa on varmistaa, että kaikki syöpäkudos saadaan poistettua kerralla niin, että ei ole tarvetta lisäleikkauksille.

Osalla rintasyöpään sairastuneista naisista syöpä voidaan leikata rintaa säästäen, osalla taas täytyy poistaa koko rinta eli tehdä mastektomia. Suunnittelemme jokaisen rintasyöpäleikkauksen yksilöllisesti huomioiden kasvaimen ja rinnan koko, naisen toiveet, elämäntilanne, mahdolliset muut sairaudet, jotka voivat vaikuttaa hoidon valintaan. Käymme jokaisen potilaan kanssa myös läpi eri vaihtoehtojen riskit ja hyödyt.

Mikäli rinta joudutaan poistamaan kokonaan, voidaan syövän vuoksi menetetty rinta rakentaa uudestaan, rekonstruktioida, jo itse syöpäleikkauksen yhteydessä. Tällöin voidaan välttyä erilliseltä rekonstruktioleikkaukselta ja parhaimmillaan leikkaushoito voidaan saada hoidettua yhdellä kertaa. Kuitenkin tietyissä tapauksissa on turvallisempaa keskittyä hoitamaan ensin pelkästään syöpä pois ja saada tarvittavat liitännäishoidot, kuten lääkehoito ja sädehoito, tehtyä ennen korjausleikkausta parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Säästävä rintasyöpäleikkaus eli resektio

Pienikokoinen rintasyöpä voidaan leikata rintaa säästäen. Säästävissä leikkaustekniikoissa käytetään syöpäkasvaimen poiston jälkeen hyväksi plastiikkakirurgisia rinnan muotoilutekniikoita parhaan lopputuloksen saamiseksi. Docrateella rintoja säästävään operaatioon pyritään aina kun se on lääketieteellisesti mahdollista, ja potilas niin toivoo.

Säästävässä leikkauksessa rintasyöpäkasvain poistetaan ja säästetään terve rintakudos. Leikkauksen lopuksi rinnan muoto korjataan plastiikkakirurgisia leikkausmenetelmiä hyödyntäen. Joskus parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi voidaan toista rintaa esimerkiksi pienentää hyvän koko- ja muotosymmetrian saavuttamiseksi. Uusintaleikkauksia tai myöhäiskorjauksia tarvitaan kokemuksemme mukaan säästävien leikkausten jälkeen hyvin harvoin. Lue lisää rintasyövän leikkaustekniikoista.

Rintasyövän leikkaus
Havainnekuva plastiikkakirurgin tekemästä rintasyövän säästävästä leikkauksesta

Rinnan poisto eli mastektomia

Tietyissä tapauksissa rintasyövän hoitamiseksi on tehtävä koko rinnan poisto. Näin voidaan joutua tekemään muun muassa jos kasvain on rinnan kokoon nähden suuri tai rintasyöpä on monipesäkkeinen. Nuorten naisten rintasyövissä on korkeampi uusiutumisriski, jonka vuoksi mastektomioita tehdään nuorille naisille useammin.

Rinnan korjausleikkaus eli rekonstruktio

Jos rinnan säästäminen ei ole mahdollista esimerkiksi kasvaimen koon tai monipesäkkeisyyden takia, harkitaan jo suunnitteluvaiheessa, voidaanko samassa rintasyöpäleikkauksessa rakentaa rinta poistetun tilalle. Tavallisimmin rinnan rakentamiseen käytetään potilaan omia kudoksia tai implanttia.

Rinta voidaan luoda uudelleen myös myöhemmin, kun muut syöpähoidot ovat jo turvallisesti takana. Rinnan korjausmateriaalina voidaan käyttää keinomateriaalia tai potilaan omaa kudosta joko kielekkeenä tai vapaana rasvansiirteenä. Menetelmä valitaan yhdessä potilaan kanssa. Valittavaan rekonstruktiomenetelmään vaikuttaa potilaan vartalotyyppi, toivottu rinnan koko ja käytettävissä olevat kudokset. Oleellista on löytää kullekin potilaalle optimaalisin rekostruktiomenetelmä. Valintaan voi vaikuttaa myös leikkauksiin liittyvät riskit ja toimenpiteen vaatima toipumisaika. Joissain tapauksissa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on tarpeen korjata terveen rinnan muotoa tai kokoa.

外科手术治疗乳腺癌

Vartijaimusolmuketutkimus ja imusolmukkeiden poisto

Suomessa valtaosa rintasyövistä todetaan varhaisessa vaiheessa ennen kuin syöpä on ehtinyt leviämään. Tähän vaikuttaa kansallinen tehokas rintasyöpäseulonta 50-69 vuotiaiden ikäryhmässä sekä naisten yleinen tietoisuus rintasyövästä. Tarvittaviin tutkimuksiin osataan hakeutua ajoissa. Rintasyöpä voi edetessään levitä imuteitä pitkin imusolmukkeisiin tai lähettää verenkierron kautta etäpesäkkeitä muualle elimistöön. Tutkimuksissa on osoitettu että rintasyövän imusolmukelevinneisyydellä on merkittävä ennusteellinen vaikutus johon voidaan vaikuttaa lääkehoidoilla. Sen vuoksi rintasyöpäleikkauksen yhteydessä selvitetään aina mahdollinen imusolmukelevinneisyys.

Mikäli ennen leikkausta tehdyissä kuvantamistutkimuksissa nähdään poikkeavia imusolmukkeita otetaan niistä neulanäyte: joko sytologinen (ONB) tai histologinen näyte (PNB). Patologi tutkii näytteet ja mikäli patologin tutkimuksen perusteella varmistuu imusolmukemetastaasi kainalosolmukkeessa tiedetään leikkauksessa hoitaa kainalon alue poistamalla kaikki kainalon imusolmukkeet (ns. kainaloevakuaatio).

Mikäli kuvantamistutkimuksissa ei ole todettu poikkeavia imusolmukkeita tehdään rintasyöpäleikkauksen yhteydessä vielä niin sanottu vartijasolmuketutkimus. Vartijaimusolmukkeet ovat ne ensimmäiset imusolmukkeet, joihin syöpäsolut leviävät imunesteen mukana. Vartijaimusolmukkeen löytämiseksi potilaalle laitetaan leikkausta edeltävänä päivänä tai leikkauspäivän aamuna ohuella neulalla radioaktiivista ainetta kasvaimen lähistölle. Radioaktiivinen aine hakeutuu vartijaimusolmukkeisiin, ja tämän jälkeen vartijaimusolmukkeet kuvataan gammasäteilyä havaitsevalla kameralla. Kuvauksessa näkyvät vartijaimusolmukkeet merkataan tussilla iholle.

Vartijasolmukkeet tutkitaan leikkauksen aikana – Tarpeetonta kainaloimusolmukkeiden poistoa vältetään

Rintasyöpäleikkaus alkaa vartijasolmukkeiden poistolla. Kirurgi löytää lukuisten kainaloimusolmukkeiden joukosta vartijasolmukkeet käyttäen apunaan käsikäyttöistä gammailmaisinta. Vartijasolmukkeita on tavallisesti 1-3 kappaletta ja ne poistetaan kokonaisina patologille pikatutkimukseen. Tulosta odotellessa kirurgi siirtyy leikkaamaan rintaa. Patologin vastaus saadaan keskimäärin tunnin kuluessa solmukkeiden lähettämisestä. Mikäli patologi ei löydä syöpää imusolmukkeista, on vartijaimusolmukkeiden poisto riittävä toimenpide. Jos vartijasolmukkeen syöpäpesäke on hyvin pieni (ns. mikrometastaasi), kainalon tyhjennyksestä voidaan useimmiten luopua ja korvata kainalon alueen sädehoidolla.  Jos taas vartijaimusolmukkeessa on yli 2,5 mm läpimittainen etäpesäke tyhjennetään kainalo kaikista imusolmukkeista.

Vartijasolmukebiopsian tarkoituksena on välttää tarpeeton kainaloimusolmukkeiden poisto, joka aiemmin tehtiin rutiininomaisesti kaikille rintasyöpäpotilaille. Vartijaimusolmuketutkimuksen ansiosta noin kaksi kolmasosaa rintasyöpää sairastavista naisista välttää tarpeettoman imusolmukealueen tyhjentämisleikkauksen ja siihen liittyvät mahdolliset haittavaikutukset.

Rintasyöpäkirurgi tapaa potilaan ennen rintasyöpäleikkausta

Docrates Syöpäsairaalassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että rintasyöpään sairastunut ymmärtää eri hoitovaihtoehdot, ja potilaan toiveet ja tarpeet otetaan huomioon leikkaussuunnitelmaa tehtäessä. Myös tutkimus-, vastaanotto-, leikkaus- ja hoitoajat pyritään järjestämään potilaan aikataulutoiveiden mukaan.

Kokeneet rintasyöpähoitajamme ja kirurgimme ovat tavoitettavissa ja läsnä hoitopolun jokaisessa vaiheessa antaen kaiken saatavilla olevan tiedon ja tuen uudessa elämäntilanteessa. Läheiset ovat myös tervetulleita mukaan vastaanotolle.

Ennen yksilöllisesti räätälöityä leikkausta potilas tapaa Docrateella rintasyöpään perehtyneen syöpätautien erikoislääkärimme että kokeneen rintasyöpäkirurgi Jari Viinikaisen. Oma hoitaja Helena Juutinen vastaa siitä, että hoito sujuu mahdollisimman jouhevasti ja nopeasti. Hän auttaa myös käytännön asioissa sekä toimii potilaan tukena koko hoitopolun. Rintasyöpäleikkaus toteutetaan yhteistyökumppanisairaaloissamme Aava Sairaala Kampissa tai Helsinki Hospitalissa.

Rintasyöpäkirurgi Jari Viinikainen
Rintasyöpäkirurgi Jari Viinikainen
Rintasyöpähoitaja Helena Juutinen
Rintasyöpähoitaja Helena Juutinen

 

 

 

 

 

Rintasyöpäleikkauksen jälkeen

Rintasyöpäleikkauksen jälkeen patologi tutkii erittäin tarkoin rinnasta poistetun syöpäkasvaimen ja määrittää syöpätyypin. Rintasyövän uusiutumisriskin ja jatkohoidon valinnan kannalta merkityksellisiä ominaisuuksia ovat kasvaimen pahanlaatuisuusaste, hormonireseptorien ilmentyminen solun pinnalla, solujen jakautumisnopeus sekä mahdollinen HER-2 –tekijän ilmentyminen. Lue lisää rintasyövän säde- ja lääkehoidosta.

Mikäli syöpäkasvain on kookas tai siinä on aggressiivisia piirteitä, voidaan lisäksi suositella levinneisyystutkimuksia, kuten vartalon tietokonetomografiaa, luuston isotooppitutkimuksia tai FDG-PET-TT tutkimusta. Mikäli leviämistä muihin elimiin ei todeta, pyritään suurimmalla osalla potilaista sairauden uusiutumisen riskiä pienentämään antamalla leikkauksen jälkeen joko hormonaalista estohoitoa, solunsalpaajahoitoa ja sädehoitoa, tai näiden yhdistelmiä.  Lue lisää levinneen rintasyövän hoidosta.

Rintasyöpään sairastuneen hoidon tukipalvelut

Rintasyöpään sairastuneelle on elämänlaadun kannalta keskeistä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen terveydentilaan ja hyvinvointiin. Fysioterapeuttimme antaa kotihoito-ohjeita esimerkiksi liikkuvuuden parantamiseksi operoidulla alueella ja ohjeita arven hoitoon sekä yleiseen hyvinvointiin. Rintasyöpähoitojen aikana ja jälkeen toipumista tukevia hoitoja ovat fysioterapia, lymfaterapia, ravitsemusterapia ja psykoterapia.

Hoitoonpääsyajat Docrates Syöpäsairaalassa – Rintasyöpä

Docrates Syöpäsairaalassa rintasyöpään erikoistuneen lääkärin vastaanotolle pääsee nopeasti ja ilman lähetettä. Järjestämme tarvittavat tutkimukset heti ja kaikki kätevästi saman katon alla.

  • Ensimmäisestä yhteydenotosta rintasyöpäleikkaukseen keskimäärin 11 päivässä*

Rintasyöpään perehtyneet hoitajamme auttavat teitä mielellään.
Ota yhteyttä ja kysy lisää, puh. 010 773 2000.

*Keskimääräinen aika rintasyöpäpotilailla 1.1.-31.12.2018

Katso video: Säästävä rintasyöpäleikkaus – Plastiikkakirurgia osana rintasyövän hoitoa

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus 010 773 2000 ma-to 8-18, pe 8-16